Budget Thuis case

Stap 1: Definiëren van de doelgroep 

Om doelgericht te verspreiden, is het belangrijk om scherp te hebben wat de kenmerken zijn die jouw doelgroep onderscheiden van andere consumenten. Op basis van klantdata voerden onze Business Intelligence analisten een doelgroepanalyse op wijk niveau uit voor diverse productgroepen. Hieruit kwamen specifieke socio-demografische consumentenkenmerken naar voren wat als basis diende voor een look-a-like profiel. Deze werd vervolgens gebruikt voor het opstellen van een verspreidplan.

Stap 2: Opstellen van een verspreidplan

Met het juiste look-a-like profiel in zicht, legden onze Business Intelligence analisten dit profiel over de beschikbare data van Spotta. Daarbij werd ook rekening gehouden met het budget, de gewenste geografische locatie en de beoogde oplage van Budget Thuis. Op basis van deze gegevens werden specifieke wijken geselecteerd waar de trefkans met de doelgroep het hoogst was en de verspreiding dus het meest effectief. 

Verspreidplan
white-slippers-doormat.jpg

Stap 3: Opzetten van een controlegroep 

Voordat er werd verspreid, werd ook op wijkniveau een controlegroep gedefinieerd binnen de gekozen verspreidgebieden. Deze controlegroep ontving geen folder. Op deze manier kon worden gemeten of de gerealiseerde uplift daadwerkelijk te wijten was aan de folderverspreiding of dat andere media-instrumenten ingezet door Budget Thuis en externe factoren dit hadden bewerkstelligd. 

Stap 4: De verspreiding 

Vervolgens werd de folder in de specifieke verspreidgebieden en op afgesproken momenten verspreid in het Spotta folderpakket thuis in de brievenbus bij de doelgroep.  

DSC03989.png
Analyzing results

Stap 5: Analyseren van het resultaat 

Na de data van de controlegroep naast de groep van ontvangers in het verspreidgebied te hebben gelegd, kon er geconcludeerd worden dat de verspreiding een aanzienlijke impact heeft gehad. De uplift in nieuwe klanten was significant ten opzichte van de controlegroep.