Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de online Spotta branded website, spotta.nl, die valt onder Spotta (Netwerk VSP B.V.). Spotta streeft ernaar om diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor privacy en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zien we als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze producten en diensten. In deze privacyverklaring vind je informatie over hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan.