Meting bezorgkwaliteit Spotta folderpakket

De externe panelmeting is een online tool die het mogelijk maakt om de kwaliteit van de bezorging van het Spotta folderpakket te meten.